Kde nás najdete

Místo Den Čas

NZDM AUTOŠKOLA

Horní Brána 425

Český Krumlov

Pondělí 12.00 – 17.00
Úterý 12.00 – 17.00
Středa 12.00 – 17.00
Čtvrtek 12.00 – 17.00
V termínu letních prázdnin otevřeno od 11.00 do 16.00

Klub Kocírko

Vyšehradská 182

Český Krumlov

Pondělí 12.00 – 15.00
V termínu letních prázdnin otevřeno od 12.00 do 15.00

Klubovna pro děti a mládež

Rožmberská ul. 46

Větřní

Úterý 12.00 – 17.00
Čtvrtek 12.00 – 17.00
V termínu letních prázdnin v době od 11.00 do 17.00 jezdíme na výchovně vzdělávací výlety a zajímavá místa

Prostor v kanceláři TP

Šumavská 1, Větřní

Středa 13.00 – 17.00
V termínu letních prázdnin otevřeno od 14.00 - 16.00

 

Naše organizace prostřednictvím sociální služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma  hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

 esf logo

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.